Komunikácia je kľúčovým slovom vo svete informačných technológií. Ku komunikácii medzi ľuďmi je potrebné minimálne jedného čo hovorí, jedného čo počúva a spôsob, trasu prenosu. Inak tomu nie je ani medzi počítačmi kde spôsob, trasa komunikácie má rôznu podobu závislú od požiadaviek na rýchlosť, spoľahlivosť a dostupnosť prenosu. Nezanedbateľnou je aj cena vynaložená na vytvorenie a prevádzku komunikačnej trasy.

# Projektovanie dátových sietí

V súčasnej dobe sú počítače umiestnené takmer všade. Väčšina z nich ale používa rovnaké dáta. Tým vznikla potreba ich vzájomnej komunikácie a teda vytvorenie počítačovej dátovej siete. Tu niekde začína práca projektanta a jeho práca je nevyhnutná, keď potrebujeme zabezpečiť komunikáciu medzi väčším počtom počítačov, uzlov umiestnených vo viacerých objektoch a komunikujúcich medzi sebou rôznym spôsobom po rôznych trasách. Okrem samotnej siete je súčasťou nášho návrhu aj návrh na maximálne zabezpečenie prenášaných dát.

# Aké dátové siete vieme projektovať

• Lokálne dátové siete
• Prepojenie viacerých lokálnych sietí prostredníctvom Internetu
• Zabezpečené privátne siete VPN

# Realizácia dátových sietí

Komunikácia medzi počítačmi, uzlami môže mať rôznu úroveň a intenzitu. Od úrovne komunikácie, jej rýchlosti, množstva, nárokov na spoľahlivosť, dostupnosť a cenu potom závisí výber spôsobu jej realizácie. Najrozšírenejšie sú dátové siete postavené na metalických káblových spojeniach. Najrýchlejšie dátové siete s veľkým objemom prenesených dát sú postavené na optických prvkoch. Dátové siete s menším počtom počítačov sú postavené na rádiových technológiách WiFi. Kvalita prevedenia dátovej siete je u nás na prvom mieste. Preto výber komponentov, školení zamestnanci a skúsenosti v oblasti realizácie počítačových sietí nám dávajú predpoklad k tomu, že aj vy budete s našou prácou spokojní.

# Aké dátové siete realizujeme

• Metalické siete
• Rádiové WiFi siete

# Správa a monitoring dátových sietí

Komunikácia je vtedy komunikáciou, keď je funkčná a prináša zúčastneným stranám očakávaný úžitok. Dobre navrhnutá a profesionálne zrealizovaná trasa prenosu dát ešte nie je zárukou nekonečnej bezporuchovej prevádzky. Zariadenia majú svoju životnosť rovnako ako prepojovacie trasy, a preto je potrebné monitorovať dátové toky a operatívne riešiť náznaky možných problémov či havárií komunikácie.