Skratka VPN označuje virtuálnu privátnu sieť (Virtual Private Network), ktorá firme zabezpečí bezpečnú komunikáciu v rámci pobočiek alebo zamestnancov na báze IP technológie. VPN tunely sa vytvárajú pomocou štandardného IPSec protokolu, ktorého podstatnou funkciou je kryptovanie a autentifikácia

Využitie:slúžiaca k bezpečnému prenosu informácii.
# pre prepojenie pobočiek spoločnosti
# pre riešenie bezpečnej komunikácie
# pre firemné intranety/extranety
# pre pripojenie do Internetu
 
Služba je určená spoločnostiam:
# s viacerými pobočkami
# pre ktoré je dôležitý spoľahlivý, rýchly a bezpečný spôsob prenosu citlivých dát