Zabezpečenie nepretržitej dostupnosti poskytovaných služieb a systémov je našou prioritou. Nevyhnutnou súčasťou vysokodostupných služieb je ich kvalitný monitoring. Monitoring je automatický, systematický a najmä nepretržitý́ 24/7 proces dohliadania nad dostupnosťou služieb. V prípade výpadku sú administrátori okamžite informovaní pomocou monitorovacieho systému a sú pripravení problém riešiť. Dobre nastavený́ monitoring pomáha odhaliť niektoré problémy ešte skôr, ako sa vôbec vyskytnú (míňajúce sa miesto na disku a pod.)

 

Čo pokrývame monitoringom:
Servery, laptopy, počítače a siete sú prehliadané na zistenie problémov a anomálií, ktoré varujú pred hroziacimi problémami 24 hodín denne
Zálohovanie a ukladanie dát sú sledované na dosiahnutie úspechu a zaznamenanie kritických nezrovnalostí
Sieťová infraštruktúra je monitorovaná
Poruchy a výpadky sú zaznamenané, akonáhle nastanú
Bezpečnosť, okamžité aktualizácie antivíru a antispamu použité mimo pracovných hodín, ak je to možné
Softvérové aktualizácie a doplnky použité automaticky a s čo najmenšími narušeniami
Hardvérové a softvérové vlastníctvo je auditované

 

Prínos 24 hodinového monitoringu pre Vás:

Monitorovanie v reálnom čase

Naše systémy majú malú softvérovú stopu a nenápadne poskytujú špičkové monitorovanie v reálnom čase 24 hodín denne počas celého roka, čím sa odhalia potenciálne problémy

Radšej prevencia ako následná náprava

Rovnako, ako informovanie o otvorených otázkach, poskytujeme aj správu hrozieb a zabezpečujeme, že všetky vaše počítače sú aktualizované najnovšími bezpečnostnými doplnkami, antivírom a antispamom. Tým sa predíde mnohým problémom a vy máte zaručený pokoj. 

Včasné varovanie

Schopnosť identifikovať potenciálne chyby a problémy ešte predtým, ako nastanú, vám dáva väčšiu šancu riadiť a eliminovať problém včas, ešte predtým, ako spôsobí katastrofu.

 

Odfiltrovanie nepotrebného

Ako súčasť našej 24-hodinovej monitorovacej služby vám vieme pomôcť identifikovať vaše kritické systémy. Nakonfigurujeme na ne naše monitorovanie tak, aby upozorňovalo len na kľúčové udalosti. Jedným z hlavných problémov monitorovacích výstrah a udalostí je celkový objem dát, ktoré generujú.

Pokročilé varovanie

Niekedy sa neobjaví žiadne varovanie a to, že sa niečo pokazilo, zistíte až v kancelárii. Akékoľvek pokročilé varovanie, ktoré dostanete, vám zabezpečí viac času na nájdenie riešenia.

Nastavenie a konfigurácia

 Nainštalujeme každý potrebný softvér a vykonáme prvotnú konfiguráciu. Môžeme poskytnúť súhrnnú správu a prístup k prehľadom vášho IKT inventára, výkonnosti alebo hociktorej vyššie spomenutej položke.