Prichádzame na trh s bezkonkurenčnými cenami a širokým portfóliom komplexných IT riešení. K zákazníkom pristupujeme individuálne, čo sa týka práce, navrhovaných riešení ako aj cenovej ponuky. Pri tvorbe riešení vychádzame z dôkladnej analýzy potrieb a požiadaviek každého individuálneho klienta, zo sumáru špecifík odvetvia, v ktorom zákazník pôsobí. Zlúčením znalostí našich špecialistov so schopnosťou optimálnej implementácie high-technology riešení s aktívnym prístupom ku klientovi, dosahujeme silný synergický efekt.

Firma MTsys bola založená v roku 2008 za účelom poskytovania profesionálnych služieb v oblasti informačných a telekomunikačných technológií. Kolektív ľudí v MTsys tvoria IT špecialisti s dlhoročnými skúsenosťami. V našich radoch IT sú odborníci s oblasti security, networking, server Linux administrátor, server Windows administrátor a i...

Zameranie firmy je navrhovať a prevádzkovať Open Source ako aj komerčné riešenia pre klientov s ohľadom na cenu a funkčnosť riešenia k bezproblémovému chodu IT infraštruktúry klienta v pomere kvalita / cena. Zaoberáme sa prevádzkovaním serverových riešení na OS Linux Debian ako poštový, súborový, webový a proxy server. Naše skúsenosti v tejto oblasti sú dlhoročné a dosahujeme veľmi dobrých výsledkov.

Poskytujeme kompletný outsourcing IT ako aj selektívny outtasking informačných technológií podľa aktuálnych trendov a potrieb klienta. MTsys ponúka modulárne portfólio služieb, z ktorých je možné poskytnúť zákazníkovi model outsourcingu podľa jeho potrieb a predstáv.

Náš tím

Martin Truska
CEO
Jakub Gibaštík
Servisný technik
Zuzana Gavendová
Ekonomika
Martina Trusková
Marketing