Ponúkame správu intranetových a internetových serverov, ktoré môžu byť na platforme Linux alebo Windows. Podľa použitia a Vašich požiadaviek na serveri vieme sprevádzkovať všetky potrebné služby. Keď už máte server nainštalovaný, ponúkame jeho správu.


Služby, ktoré administrujeme:

# súborový server

Výhodou vlastného súborového serveru je možnosť prístupu každého používateľa siete k svojim súborom z ktoréhokoľvek miesta v sieti (samozrejme po zadaní svojich prihlasovacích údajov), možnosť spoločných zdieľaných sieťových zložiek. Ďalšia výhoda je v jednoduchej možnosti centrálneho zálohovania všetkých Vašich cenných dát.

# mail server

Mailový server zahŕňa služby na prijímanie a odosielanie e-mailov. Pre mailovú komunikáciu sa používajú protokoly SMTP, IMAP, POP3. Preferujeme kombináciu postifix + dovecot.

# web server

Web server často potrebujete k vlastným intranetovým alebo internetovým aplikáciám. Najčastejšie používané web servery sú Apache2, IIS. Na web-serveroch môžete používať vlastné CGI skripty.

# SQL server

Každá firma má svoj informačný systém. Väčšina z nich potrebuje pre svoju činnosť databázový SQL server, kam ukladá všetky svoje dáta. Ponúkame inštaláciu SQL serverov plus podporu pri sprevádzkovaní Vášho informačného systému. Najbežnejšie používané SQL servre sú MS SQL, MySql, PostgreSQL.

# doplnkové serverové služby

Okrem už spomináných služieb existuje veľa ďalších služieb, s ktorým bežný užívateľ nepríde do styku, ale sú potrebné pre fungovanie celého systému, alebo plnia určitú podpornú funkciu. Sú to najmä služby:

    DNS - aby ste mohli zadať jednoduchý slovný názov a nemuseli si pamätať IP adresu
    FTP - aby ste mohli nahrať svoje súbory
    SSH - vzdielný pŕistup k systému
    firewall - aby sa dalo zabezpečiť, kto a kam môže pristupovať
    cron - keď potrebujete automaticky spúšťať dané úlohy v pravidelených časoch
    dhcp - automatická konfigurácia IP sietí
    v prípade, že ste tu nenašli službu, ktorú potrebujete, určite ju zvládneme nainštalovať a následne spravovať